Cene storitev so oblikovane skladno z določili Zakona o socialnem varstvo in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur.l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) z veljavnostjo od 1. 6. 2020


Cenik


STORITEV INSTUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH V DOMU JANKA ŠKRABANA

Cene na oskrbni dan - Oskrba I

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps            23,20 €

Dodatna oskrba                                              0,00 €

Dvoposteljna soba z                                     24,36 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 24,94 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                                 25,52 €

Dodatna oskrba                                              0,00 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                29,00 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba II

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps      23,20 €

Dodatna oskrba                                           4,93 €

Dvoposteljna soba z                                29,29 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                             29,87 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                            25,52 €

Dodatna oskrba                                          4,93 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           33,93 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III a

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps      23,20 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Dvoposteljna soba z                                34,22 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            34,80 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                            25,52 €

Dodatna oskrba                                           9,86 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           38,86 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba III b

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps            23,20 €

Dodatna oskrba                                                14,14 €

Dvoposteljna soba z                                     38,50 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                 39,08 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                                 25,52 €

Dodatna oskrba                                               14,14 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                                43,14 €

Cene na oskrbni dan - Oskrba IV

Dvoposteljna soba s
souporabo sanitarij - Standard 2ps      35,72 €

Dodatna oskrba                                         0,00 €

Dvoposteljna soba z                               36,88 €
lastno kopalnico

Dvoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                            37,46 €

Enoposteljna soba s souporabo
sanitarij - standard 1PS                            39,29 €

Dodatna oskrba                                          0,00 €

Enoposteljna soba z lastno
kopalnico in balkonom                           41,52 €

REZERVACIJE

Enoposteljna soba                        22,79 €/dan

Dvoposteljna soba                        19,14 €/dan

ODBITEK ZA ODSOTNOST        3,25 €/dan

Vse cene so v € na oskrbni dan.

V primeru odsotnosti, ki je najavljena vsaj 2 dni prej, se cena stanovalčeve oskrbe zniža za stroške prehrane od prvega dne dalje. V primeru, da odsotnost ni bila najavljena vsaj dva dni prej, pa po drugem dnevu stanovalčeve odsotnosti. Cena stroškov prehrane znaša 3,25 €/dan.

Cenik je bil sprejet na seji sveta Zavoda sv. Cirila in Metoda dne 29. 5. 2020 in stopil v veljavo z dne 1. 6. 2020.

Direktor Zavoda sv. Cirila in Metoda
dr. Hugo Maučec

Dom Janka Škrabana

kot dom za starejše v Beltincih deluje že od leta 2008 in je zasebni dom s koncesijo. V domu, ki je opremljen z ljubeznijo, upanjem in optimizmom stanuje 85 stanovalcev. Delo s starejšimi ljudmi je zelo zahtevno, a hkrati tudi zelo lepo.

 

tocka dem